• ෆේස්බුක්
  • sns04
  • ට්විටර්
  • linkedin
අප අමතන්න: +86-838-3330627 / +86-13568272752
page_head_bg

කාර්යාලය සහ රැස්වීම් කාමරය

කර්මාන්ත ශාලාව (1)

පරිපාලන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

සිචුවාන් ඩීඑෆ් හි වීදුරු නිවස

බහුමාධ්‍ය රැස්වීම් කාමරය සහ ප්‍රදර්ශන ශාලාව සඳහා වීදුරු ගොඩනැගිල්ල

කර්මාන්ත ශාලාව (3)

පරිපාලන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

කර්මාන්ත ශාලාව (4)

බහු මාධ්‍ය රැස්වීම් ශාලාව